Már többszáz vizsgázó tette le a voksát az ECDL automatikus vizsgázás mellett

Az ECDL vizsgarendszer mostantól illeszkedik az „élethosszig tartó tanulás” modelljéhez. 2021. február 1-től már csak automatikus vizsgán mérhetik le tudásukat azok, akik az ECDL alapmodulokból kívánnak vizsgázni.

Az átmeneti időszakban, azaz a Sophia automatikus adminisztrációs- és vizsgaszoftver múlt év végi, decemberi indulása óta számos vizsgázó még a hagyományos vizsgázást választotta. 2021. február 1-től azonban ez a választási lehetőség megszűnik, és csak automatikus vizsgák tehetők az olyan alapvető ECDL modulokból, mint például a Számítógépes alapismeretek, Online alapismeretek, Szövegszerkesztés, Táblázatkezelés. Ugyanakkor néhány modulnál – Elektronikus hitelesség, elektronikus aláírás, Közösségi média, IKT alapismeretek, Advanced Szövegszerkesztés, stb. – egyelőre megmarad a manuális, azaz a korábbi gyakorlatnak megfelelő, „papír alapú” vizsgázási mód, mivel ezeknek a moduloknak az automatizálására várhatóan csak a későbbiekben kerül sor. (A modulok felsorolását lásd: https://njszt.hu/hu/ecdl/modul.)

Sophia automatikus vizsgarendszerA tapasztalatok azt mutatják, hogy a vizsgaközpontok nagy része már magabiztosan használja az új rendszert, és segíti a vizsgázóikat is annak megismerésében. A Sophia bevezetése óta eltelt időszakban így már többszáz vizsgázó tette le a különböző ECDL modulokat automatikus vizsgákon, és az ezret is meghaladta azoknak a száma, akik a Sophia programban elérhető próbavizsgákon, „tét nélkül” tesztelték ECDL tudásukat és ismerkedtek az automatikus vizsgafeladatok típusaival.

A Sophia vizsgaszoftver igazi megmérettetése tehát néhány napon belül kezdődik, amikor már csak és kizárólag automatikusan tehető le az ECDL modulok nagy része. Természetesen menet közben is sok kérdés merül fel a vizsgázással, a feladatokkal kapcsolatban, ezért az ECDL Iroda rendszeres online konzultációkon biztosítja a vizsgáztatók és felkészítő tanárok számára a véleménycserét, a tapasztalok megvitatását. 
Az automatikus vizsgázással egyidejűleg, a nemzetközi trendek szerint bevezetésre kerül az úgynevezett ECDL „életút” modell. 

Az ECDL szabályzat előírja, hogy a vizsgák előtt a vizsgázónak regisztrálnia kell az ECDL rendszerbe. Az eddigiekben a regisztrációtól számított 3 év, illetve a közoktatásban felkészülő diákok számára 4 év állt rendelkezésre ahhoz, hogy az ECDL 4 vagy 7 modulos bizonyítvány megszerzéséhez szükséges vizsgáikat letegyék. Amennyiben ebben az időszakban nem teljesítették a vizsgákat, a regisztráció lejárt.

A 2021. február 1-től életbe lépő szabályozás a regisztráció idejét nem korlátozza: ugyanis az ECDL regisztráció nem jár le! Vagyis nincs érvényessége, így az egységes regisztrációs díjért a vizsgázó diák vagy felnőtt, időkorlát nélkül, egész életén át tehet le vizsgákat. Ennek abból a szempontból lehet jelentősége, hogy a technikai újdonságokkal együtt újabb ECDL vizsgamodulok is bekerülnek a rendszerbe, így az egyén a tanulmányai, a pályafutása során bármikor lemérheti a tudását az adott időszakban korszerűnek számító ismeretekből. Ezáltal az ECDL vizsgarendszer életfilozófiája analóg módon megfeleltethető a ma emberével szemben támasztott „élethosszig tartó tanulás” trenddel.

Ehhez kapcsolódóan említjük meg, hogy a nemzetközi ECDL/ICDL Alapítvány már kidolgozta az olyan előre mutató modulok sillabuszát is, mint például az Artificial Intelligence, a Big Data vagy az Internet of Things.

Rákosi Szilvia