Mind a középszintű, mind az emeltszintű jeles informatikai érettségi ECDL-bizonyítványt ér!

Az idén érettségizők számára is lehetőség nyílik az ECDL 7 modulos bizonyítvány vizsgamentességgel történő kiváltására.

ecdl

Az informatika érettségire való felkészüléshez nyújt segítséget a NetAkadémia Oktatóközpont által kidolgozott tananyag.
A videókból, leíró szövegekből és gyakorlati feladatokból álló, a teljes informatika érettségi követelményt felölelő online tananyag a tanárok, diákok, vagy akár az ECDL vizsgákra készülők számára is hasznos tudást tartalmaz. A tananyag tematikájában követi az informatika középszintű és emelt szintű érettségi követelményét, és az írásbeli és szóbeli vizsgához is ad tippeket. Az oktatásban kiegészítő anyagként is használható, ezzel is támogatva a tanárok munkáját, amely a most már kisebb megszakításokkal egy éve tartó digitális oktatásban igencsak nagy terhet ró rájuk. Különösen amiatt is, mert a tantárgyra szánt óraszám már sok éve igencsak alacsony, de ennek ellenére a középiskolások közül mégis sokan választják az informatikát érettségi tantárgyként.

Az informatika tanárok, az ECDL vizsgáztatók szerint sokat számít, hogy a diákok már korábbi tanulmányi éveik alatt „gyakorolnak” az ECDL vizsgán, hiszen a vizsgaszituációt is, és a követelmények pontos teljesítését is megismerhetik. Azok a diákok, akik az informatika érettségit választják – legyen az közép- vagy emeltszintű – és jelesre érettségiznek, továbbra is vizsgamentességgel igényelhetik az ECDL 7 modulos bizonyítvány kiállítását, hiszen az informatika érettségi témakörei lefedik az ECDL modulok követelményét. 

A közoktatásban szerencsés fordulat állt be az informatika tantárgyat felváltó digitális kultúra elnevezésű tantárgy bevezetésével, ugyanis az óraszámokat jelentősen megemelték. A digitális kultúra tantárgy tematikája ugyan némiképp változni fog, azonban az ECDL vizsgamentesség továbbra is érvényben marad, merthogy a terveink szerint hamarosan olyan újabb ECDL modulokból is lehet majd vizsgázni, amelyek két év múlva az érettségi követelményei között is szerepelni fognak. 

Rákosi Szilvia