Sokan érdeklődnek: idén is jár-e az ECDL vizsgamentesség az informatikából érettségizőknek?

A pandémiás helyzet miatt változott az érettségi vizsgaszabályzat: a diákoknak szóbelit nem, hanem csak írásbeli vizsgát kell tenniük.

érettségi

A veszélyhelyzetben született kormányzati döntés alapján többek között informatikából és informatika alapismeretek tantárgyakból sem kell a középiskolásoknak szóbeli vizsgát tenniük. Csak az írásbeli vizsga eredménye lesz az, amelyik alapján meghatározásra kerül az érettségizők diákok vizsgaeredménye. Az informatika és az informatika alapismeretek vizsgatantárgyakból az írásbelin olyan feladatokat kell megoldani, amelyek alapján megítélhető a vizsgázók valós tudása, vagyis, hogy nemcsak elméleti ismeretekkel rendelkeznek, hanem képesek azokat készség szinten is használni.

Mivel az ECDL vizsga elsősorban a vizsgázók meglévő gyakorlati tudását igazolja, a fenti okok alapján az ECDL vizsgamentesség sem kérdőjeleződött meg, azaz az informatika vagy informatika alapismeretek tantárgyból jeles érdemjegyet szerzők diákok továbbra is igényelhetik az ECDL 7 modulos bizonyítványuk kiállítását.

Ugyanakkor az ECDL Iroda megvizsgálja azt a kérdést is, hogy az idei tapasztalatok figyelembevételével, esetleg módosítható az ECDL vizsgaszabályzat a tekintetben, hogy elegendő lehet az írásbeli jeles érdemjegye a vizsgamentességhez. Változhat a bizonyítvány kiváltásának határideje is, annak függvényében, hogy az adott évi érettségi vizsgakövetelmények lefedik-e, megfelelnek-e az ECDL követelményeknek. Ennek vizsgálatát, amennyiben a volt diák két éven túl nyújtja be az ECDL bizonyítvány iránti igényét, jelenleg az iroda munkatársai egyedileg vizsgálják meg.

Rákosi Szilvia