Az ECDL folyamatok minősége

A világ több mint 100 országában működő ECDL/ICDL követelmény, vizsga és minősítő rendszert működtető szervezetek rendszeres felülvizsgálatával, auditjával biztosítják a minőséget, az egységes elvárásrendet, hogy a kiadott bizonyítvány, minősítés valóban ugyanazt érje, jelentse bárhol.

Így a hazai ECDL központ, a Neumann Társaság által menedzselt ECDL rendszert is rendszeresen ellenőrzik, hogy a folyamatok biztosítják-e a vizsgáztatás pártatlanságát és a követelményeknek való szigorú megfelelést. Örömmel jelenthetjük, hogy a most áprilisban lezajlott audit lényegi megállapítás nélkül megadta a felhatalmazást a további működésre. Pedig most számos változás történt a folyamatokban (e-bizonyítvány, távoli vizsga, automatikus vizsgarendszer), tehát egy teljesen átalakult rendszer megfelelőségét kellett dokumentálni, alátámasztani.

Egy ilyen alkalom lehetőség arra is, hogy kicsit visszatekintsünk, pár érdekes adattal adjunk hírértéket ennek a formális, de fontos aktusnak.

Az alábbi, az utolsó 10 év adatait tartalmazó táblázatban két fontos szempont szerint foglaltuk össze az eredményeinket. Az egyik a modulok népszerűsége, hogy melyikből vizsgáztak a legtöbben. A másik, amiről ritkábban esik szó, az egyes modulok sikeressége – vagyis a megkezdett vizsgák hány százaléka fejeződik be sikeresen.

Modul számosság arány sikeresség arány
Word Processing 100% 87%
Online Essentials 93% 95%
Computer Essentials 90% 93%
Presentation 82% 92%
Spreadsheets 75% 82%
Using Databases 49% 84%
Image Editing 26% 88%
Web Editing 25% 84%
IT Security 16% 94%

Nyilván a számosságokat befolyásolja, hogy az egyes modulok közül melyek vannak benne az alapcsomagokban, de mindenképpen tanulságos a szövegfeldolgozás iránti nagy érdeklődés.

Az alapismereti modulok magas sikerességi rátája mellett fontos, hogy az IT biztonsági ismeretek elsajátítása is magasfokú a vizsgára jelentkezők közül. A legnagyobb nehézséget a táblázatkezelés, adatbázis kezelés és a webszerkesztés elsajátítása okozza.

Nem teljesen meglepőek az eredmények, de alkalomadtán érdemes rájuk tekinteni!

Szalay Imre