Gyorsinterjú Vadász Pállal

Új sorozatunkban annak járunk utána, hogy szponzorainkat milyen okok motiválták társaságunk támogatására – némi hátsó szándékkal: hátha mások is kedvet kapnak. Első alkalommal Vadász Pál állt kötélnek, telefonon.

Minek köszönhető a Montana támogatása?

montanaHa személyes indíttatást keresünk, elmondhatom, hogy a 2000-es évek végéig viszonylag sok társadalmi szervezet munkájában részt vettem – aktívan, akár alapítóként is –, úgymint IVSZ, Joint Venture Szövetség, AmCham, Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége. Amikor az ezekben való jelenlétem hozadékát igyekszem megítélni, a mérleg számomra vitathatatlanul pozitív: a társadalmi tevékenység rengeteg tapasztalattal és kapcsolattal gazdagított, amivel a munkásság mérsékelten karitatív természetét szeretném érzékeltetni. Most egészen más motivációról van szó, ami, azt hiszem, összefügg – talán szokatlannak is nevezhető – szakmai pályafutásommal.

Vadász PálMiért szokatlan, mire gondoljunk? És mennyiben más indokok motiválják?

Remélem, nem tűnök szerénytelennek, ha azt mondom, hogy szakemberként, cégvezetőként, üzletemberként már bizonyítottam, pár éve más irányba is nyitottam.

Mi sem bizonyítja ezt jobban, minthogy – közel tíz éve – a tudományos munka felé fordultam, és 62 évesen PhD-ztem – erre utaltam mint szokatlan pályafutás. Három évtized üzleti jelenlétét bővítettem ki a tudományos munkával: jelenleg vezető kutatóként dolgozom a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Információs Társadalom Kutatóintézetében, és emellett egyéb szakértői, kutatói teamekben dolgozom. Ezek egyike a tíz főnél kisebb ügyvédi irodák Európai Uniós mesterséges intelligencia-stratégiáját kidolgozó szakértői munkacsoport.

Ez a munkacsoport azon dolgozik, hogy milyen területhez van szükség valódi, „emberszabású” jogászra, és mi az, amit kvázi egy droid is elvégezhet?

Nagyjából. A lényeg, hogy utat kell mutatni a kis jogi irodáknak, hogyan alkalmazkodjanak az új, AI/NLP vezérelt világhoz.

Szeretném az életem során megszerzett tapasztalataimat, tudásomat – minden haszonelvű megfontolást félretéve, önzetlenül – másokkal is megosztani. Adni. Az IVSZ-hez képest a Neumann Társaság mint szakmai fórum kisebb befolyással bír, minthogy tagjai nem informatikai vállalkozások, hanem jobbára informatikus szakemberek, magánszemélyek. Ugyanakkor számos olyan hasznos témát karol fel, melynek napirenden kell maradnia, hallatnia kell a szakemberek hangját, ugyanakkor a jövő Bill Gateseinek tehetséggondozására, a múlt örökségének feldolgozására is szükség van.

Vállalna esetleg tisztséget is a Neumann Társaság valamely szakmai területén?

Bevallom, erre az eshetőségre, kérdésre nem számítottam. Kapásból az a válaszom, hogy a jelenlegi elfoglaltságaim ezt nem teszik lehetővé... Sokat publikálok, adok elő konferencián – ezek a keretek biztosítják a flowt.

De ki tudja, mit hoz a jövő.

Közelebbről mi az Ön szakterülete?

Az engem mostanában leginkább érdeklő szakterület a számítógépes nyelvészet, a mesterséges intelligencia és a jog határterülete. Óriási hiányosságot érzékelek a jogászképzés területén, mintha mindenestül ignorálná a digitális korszellemet. Véleményem szerint e területen sürgős változásra volna szükség, és én minden fórumon igyekszem e cél érdekében szót emelni, lobbizni.

Köszönöm a beszélgetést és a Neumann Társaság nevében a támogatását!

Dandoy Gabriella

Címke