Rendszerszintű és egyedi problémák felvetése és megvitatása volt a cél az ECDL online fórumon

 

A mostani, 2021. október 21-én lezajlott ECDL kérdezz-felelek esemény tulajdonképpen az egy hónappal korábbi, ECDL országos konferenciához kapcsolódott, akár annak második részének is tekinthető.

A XXIII. országos ECDL konferencián az előadások a digitális írástudás, fejlesztések köréhez kapcsolódó, az ECDL-t érintő témákról szóltak. Ezeket a résztvevők nagy többsége – a konferencia után közreadott kérdőív alapján – mind színvonalában, mind pedig tematikájában hasznosnak ítélte meg. A vizsgaközpontok, oktatók azonban hiányolták, hogy az idő rövidsége miatt már nem jutott idő a konzultációra, mint ahogyan ez történt a már sok éven keresztül a személyes jelenléttel megtartott konferenciákon.

A konzultáción, amelyen mintegy 50-en vettek részt, fontos kérdés volt az automatikus vizsgáztatás és a felkészülés módszerének változása.

Az eddig megszokott módszert, amellyel már több mint két évtizede folytak a vizsgák, egy merőben új váltotta fel, az automatikus vizsgáztatás. A jelenlévők véleménye szerint a felkészítő tanárok és a vizsgázók is nehezen állnak át az új rendszerre.

Elhangzott, hogy ugyan az automatikus vizsgaszoftver, a Sophia már közel egy éve bevezetésre került, azonban a távolléti, digitális oktatás miatt a vizsgázással jelentős elmaradás tapasztalható, így tulajdonképpen még mindig vannak „újoncok”.

Szalay Imre, a Neumann Társaság igazgatója rávilágított arra, hogy most a felkészülés és a vizsgázás, mint ahogyan ez általában a legkülönfélébb vizsgarendszereknél, például a nyelvvizsgáknál is szokásos, teljesen külön válik. A vizsgakérdések nem nyilvánosak, csak gyakorló feladatok állnak rendelkezésre, amelyek hasonlóak az éles vizsgákhoz, de nem azonosak azokkal.

A vizsgáztatás rendszere, logikája 1.

A vizsgaközpontok egyetértettek abban, hogy mivel a vizsgakövetelmények nem változtak, így az ingyenes vizsgapéldatár továbbra is nagy haszonnal forgatható a készségek elsajátításához. A vizsgapéldatár vagy másképpen: kérdésbank továbbfejlesztése azonban általános igényként fogalmazódott meg. Rendelkezésre áll viszont már (október közepétől) a DEMOvizsga is, amelyet bárki ingyenesen kipróbálhat, és képet kaphat arról, „mi fán terem” az automatikus vizsgázás.

A vizsgáztatás rendszere, logikája 2.

Felmerült az új ECDL modulokkal, az Online együttműködéssel és a Kódolási alapismeretekkel kapcsolatban, mint ahogyan azt Berta Ildikó, a Pápai Szakképzési Centrum igazgatója elmondta: egyelőre még az úgynevezett alapmodulokkal (szövegszerkesztés, táblázatkezelés, prezentáció adatbáziskezelés) kell a szakközépiskolásoknak megbirkóznia, és fontos feladat még a Digitális Kompetencia Keretrendszer, azaz a DigKomp szintfelmérőinek megoldása. Ugyanakkor a digitális kultúra tantárgyi óraszáma kevésnek bizonyul a követelmények elsajátításához.

A vizsgaközpontokkal, oktatókkal történő párbeszéd a megfelelő irányok megtalálása, az igények artikulálása, a vélemények ütköztetése szempontjából is nagyon fontos, ezért az ECDL Iroda rendszeresen, legalább negyedévente kívánja a kérdezz-felelek fórumot meghirdetni.

 

 

 

Címke