ECDL IT biztonság helyett ICDL kiberbiztonság

Nemsokára megváltozik a ECDL IT biztonság modulvizsga elnevezése. A modul tartalma lényegében nem módosul, az ECDL/ICDL programban azonban már majd kiberbiztonság lesz a neve.

Ahogyan mondani szokták: csak a változás állandó. Így van ez az ECDL/ICDL program termékeivel is. A modulok száma egyrészt folyamatosan bővül, Magyarországon legutóbb a Kódolási alapismeretek és az Online együttműködés új vizsgamodulok kerültek bevezetésre, a nemzetközi ICDL-ben pedig Blockchain és az Industry 4.0 vizsgamodulok jelentik majd hamarosan az újdonságokat.

A Neumann Társaság az információbiztonság témáját mindig is kiemelkedő fontosságúnak tartotta, ezért az azonos elnevezésű szakosztályának bevonásával már évekkel korábban kidolgoztatta és megjelentette, és azóta átlagosan kétévente frissítette az IT biztonság tananyagát.  Most újból aktuálissá válik a tananyag megújítása, előbb azonban még meg kell azt várni, hogy milyen változások várhatóak.

ICDL Cyber SecurityAz már most tudható, hogy a neve IT biztonság helyett Cybersecurity, azaz Kiberbiztonság lesz, és kikerül néhány elavult elem (például az IM, azaz az Information Management fogalma), de bekerülnek új kulcsszavak (például: felhő), és egy-két újdonságot is szerepeltetnek majd a követelményrendszerben (például a mobil eszközök használata), valamint, néhány résznél általánosabb megfogalmazást alkalmaznak majd.

A Neumann Társaság honlapjáról ingyenesen letölthető IT biztonság tananyagot évente több ezren töltik le. Amint az ICDL Alapítvány módosítja a modul Syllabusát, a tananyag is frissítésre kerül, és ezzel egyidejűleg a vizsgafeladatokat is felül kell vizsgálni, és szükség esetén módosítani, bár a változás előre láthatóan csekély mértékű lesz.

 

Címke