A DigComp és az ECDL

Európai Állampolgári Digitáliskompetencia-keretrendszer - European Digital Competence Framework for Citizens

 

DigComp

A DigComp első változata 2013-ban jelent meg, mint a digitális kompetencia megértésének és fejlesztésének európai keretrendszere. A Közös Kutatóközpont (Joint Research Center, JRC), által kidolgozott dokumentum az Európai Bizottság tudományos szolgálatának 2005-ben elindított „Tanulás és készségek a digitális korban” című kutatásának eredményeképpen jött létre, abból a célból, hogy szakpolitikai támogatást nyújtson a Bizottságnak és az uniós tagállamoknak a digitális technológiákban rejlő lehetőségek jobb kiaknázásához.

A DigComp 1.0 verzióban öt kompetenciaterület szerepel: információ, kommunikáció, tartalomkészítés, biztonság, problémamegoldás. Ezeket további 21 területre osztották fel, amelyeket a digitális állampolgárság különböző komponenseivel azonosítanak.

2016-ban jött ki a DigComp 2.0, amely mindössze néhány, de annál fontosabb elemmel bővítette az első keretrendszert. A változtatást a technológiai változások és a társadalom új, a digitalizáció hatására ébredő elvárásai indukálták. A korábban meghatározott területek azonos szerkezetben, de bővített vagy új formában jelennek meg a DigComp 2.0-ban, valamint a dokumentum kitér az egyes kompetenciaelemekben való jártasság szintjeire is. Továbbá, példákat mutat be a keretrendszer európai, nemzeti és regionális szintű megvalósulására. A hazai adaptáció kialakításához, azaz a DigKomp 2.0, majd a DigKomp 2.1. dokumentumok kidolgozásában is az európai dokumentum e legutóbbi változatát veszik alapul.

Az európai DigComp 2.1. a korábbiaknál árnyaltabban, a kezdeti három helyett immár nyolc jártassági szintet tartalmaz, amelyek mindegyikéhez gyakorlati példákat is említ.

A DigComp az oktatás és tanulás digitális átalakulását segítő kapacitásépítés, valamint a készségekre és kompetenciákra vonatkozó követelmények olyan közös alapja, amely a digitális írástudás, digitális tudások és készségek leírása, definíciója és mércéje.

Míg a DigComp egy olyan koncepcionális keretrendszer, amely a digitális kompetenciák igen széles területét írja le, segíti és promotálja azok elterjedését és elterjesztését az Európai Unió polgárai számára, addig az ECDL program, melynek hazai képviselője a Neumann Társaság, konkrét tudásterületeken használható, számonkérhető és minősítést adó rendszerét fejleszti és működteti.

Tehát a DigComp és az ECDL a megvalósítás más szintjén dolgozik a digitális kompetenciák fejlődéséért.

 

DigComp

A DigComp rendszert ad, amelyre az ECDL megoldásokat kínál. Az ECDL kompatibilis az DigComp-pal, a teljes megfeleltetés valamennyi verzióban és számos országban megtörtént. Az ECDL/ICDL bázisán mi is készen állunk a DigKomp és a hazai ECDL implementációk szükség szerinti összerendelésre, ez az eddigi eredmények alapján meg is tehető.

Az DigComp által megfogalmazott elvárások nem csak elméleti síkon jelennek a hazai oktatásban, képzésben. A szakképzésben, az OKJ rendszert felváltó (12/2020. (II. 7.) Korm. rendelethez kiadott) Szakmajegyzékben az egyes szakmákhoz az elvárt Digitális Kompetencia Keretrendszer szint is meghatározásra került. S az ECDL bizonyítvánnyal ez a szükséges kimeneti követelmény is teljesíthető.

DigComp

Szalay Imre