A folyamatosan megújuló ECDL

A járvány utáni helyzetet tekintették át az ECDL Alapítvány fórumai szeptemberben. A jó példák azt mutatják, hogy korszerű technikákkal ellensúlyozható a pandémia jelentette kiesés!

Az ECDL Alapítvány statisztikai adatai alapján elmondható, hogy a legtöbb ECDL/ICDL országban a koronavírus miatt kevesebben regisztráltak az ECDL vizsgarendszerbe és visszaesett a vizsgák száma is. Ugyanakkor vannak pozitív példák is: Olaszországban és Ausztriában automatizált vizsgáztató rendszerek és a távoli vizsgáztatás használatával sikerült jelentősen enyhíteni a kiesést. Az ATS, azaz automatizált vizsgáztató rendszer használatával jelentősen könnyebb dolga van a vizsgáztató tanároknak is, hiszen a rendszer rögtön a vizsga befejeztével kiértékeli a vizsgázó teljesítményét, így az eredményre nem kell várnia sem a vizsgázónak, sem a tanárnak.

Ezért is dolgozik a Neumann Társaság az osztrák rendszer hazai adaptálásán.

A fejlesztő munka sem állt le. Már bejelentésre került a Robotics (Robotika) és a Smart Digital (Okos eszközök használata) tananyag és vizsga. Továbbá az Alapítvány tervei szerint a következő időszakban az alábbi új modulokat tervezik indítani (természetesen az említett modulok és dátumok az angol nyelvű megjelenést mutatják).

 • Artificial Intelligence – Mesterséges intelligencia (október végén): a modul alapszinten mutatja be a mesterséges intelligencia alapvető fogalmait, lehetőségeit.
 • Big Data (október végén): a modul bemutatja a Big Data technológiát, amely a hagyományos adatfeldolgozó szoftverekhez általában túl nagy adatkészletek kezeléséhez és elemzéséhez kapcsolódik.
 • Remote Work (október végén): a modul megismerteti a vizsgázóval azokat az alapvető fogalmakat és bevált gyakorlatokat, amelyek szükségesek a távmunka hatékony végzéséhez.
 • Teamwork (október végén): a modul bemutatja azokat az alapvető fogalmakat és készségeket, amelyek szükségesek a csapatban való hatékony munkavégzéshez online együttműködési eszközök segítségével.
 • eCommerce: a tervezett modul az e-kereskedelem alapvető fogalmait, tudnivalóit gyűjti össze.
 • Multimedia: a tervezett modul célja a digitális média programok alapelveinek bemutatása, a digitális audio / video adatok rögzítésének, kezelésének, szerkesztésének és publikálásának ismertetése.
 • Digital Student: a diákok számára készült program, amely az alábbi modulokat foglalja magába: Smart Digital, Szövegszerkesztés, Táblázatkezelés, Online együttműködés, Prezentáció, Robotika.

Várjuk a visszajelzéseket az új modulok kapcsán – valós igény esetén belekezdünk a modulok honosításába!

Szeptember 23-án az ECDL Alapítvány közgyűlése is ülésezett, áttekintve az Alapítvány helyzetét, pénzügyeit, megerősítve a stratégiát.

A stratégia 4 pillére

 • hogy az ECDL/ICDL a digitális tudás bázisa legyen, ezért folyik az egyeztetés az EU-ban és itthon is a DigComp/DigKomp megfeleltetésen,
 • a folyamatos és a legújabb digitális technikák beemelése a tananyagok közé (lásd fentebb!),
 • az automatizált vizsgáztatás erősítése, egy erre specializálódott saját leányvállalat létrehozásával,
 • egyre erőteljesebb nyitás az Európán kívüli piacok felé, ennek jele az ICDL név megjelenése.

A személyi kérdéseket tekintve a közgyűlés újabb 3 évre megerősítette Tony Franke elnöki és Alber Vella társelnöki pozícióját.

ECDL pillérek