A digitális világ kiválóságait ismerte el a Neumann Társaság

A több mint húszéves hagyománynak megfelelően idén is informatikai területen elért eredményeket ismert el a Neumann Társaság. A nemzetközi presztízsű, Németországban dolgozó professzor munkásságára, a számítógépes megoldások közvetlen ipari alkalmazásainak fontosságára is felhívták a figyelmet az elismerések - és a hazai informatikai fejlesztés legendái is kaptak díjat.

A járványhelyzet miatt idén nem hagyományos rendezvényen, hanem a Jelenből a digitális jövőbe című online konferenciáján virtuálisan adták át plaketteket és emlékérmeket.

A megnyitóbeszédét tartó prof. dr. ifj. Székelyhidi László az egyik idei díjazott. A Lipcsei Egyetemen dolgozó 43 éves magyar matematikusnak a matematika és társtudományai, a fizika és a kémia határterületén elért régóta nyitott problémák megoldásában elért eredményeket ismerte el Neumann professzori címmel a Neumann Társaság és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Szenátusa.

Székelyhidi
Prof. Dr. ifj. Székelyhidi László

“Egyebek mellett ifj. Székelyhidi László fontos eredményeinek köszönhetjük, hogy napjainkban a meteorológusok olyan áramlástani matematikai modellekkel dolgozhatnak, amelyek lehetővé teszik az időjárás dinamikájának, így például a felhők mozgásának gyors és pontos kiszámítását. A modellek minél hatékonyabbá tétele pedig ma, a szuperszámítógéppel készülő előrejelzések korában is kulcsfontosságú” - kommentálta az idei díj átadását dr. Beck György, a Neumann Társaság elnöke.

„ifj. Székelyhidi László kutatásai egyre szélesebb értelemben segítik az áramlástani jelenségek matematikai modellezésen keresztüli jobb megértését, az egyelőre alig mérhető részletek matematikai eszközökkel való szimulálását, és ezen keresztül való numerikus elemzését. Munkássága várhatóan jelentősen hozzájárul felszíni vizeink jelenségeinek jobb megértéséhez, fokozott számszerűsíthetőségéhez, ezáltal például a vízi környezetben sajnos még nem kiküszöbölhető szennyezések turbulens elkeveredési folyamatainak szikárabb becsléséhez. Erre az együttműködésre számos hazai tudományos iskola nyitott Székelyhidi professzorral, bizonyítva a matematika és a műszaki tudományok egymást megtermékenyítő örök kapcsolatát” – tette hozzá dr. Józsa János, a Műegyetem rektora, maga is az áramlási folyamatok szakavatott művelője.

A digitális számítógépek működési elveit kidolgozó Neumann Jánosról elnevezett professzori olyan egyetemi tanár kaphatja meg, aki kimagasló, nemzetközi szinten is ismert és elismert tudományos teljesítményt nyújtott. (2019-ben a kvázikristályok felfedezéséért Nobel-díjjal is elismert izraeli professzor, Dan Shechtman részesült az elismerésben.)

Az év informatikai újságírója

A Neumann Társaság, az Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetségével és az Informatika a Társadalomért Egyesülettel ítéli oda „Az év informatikai újságírója” díjat, amely a 2010-ben elhunyt számítástechnikai újságíró, Kovács Attila nevét viseli.

2020-ban Sági Gyöngyi, a Digitrendi.hu alapító-szerkesztőjének munkáját ismerték el ezzel a díjjal.

Sági Gyöngyi
Sági Gyöngyi

Az év Tarján-díjasai

A Neumann Társaság első elnökéről, Tarján Rezsőről elnevezett díjjal az informatika oktatásában, népszerűsítésében kiemelkedő teljesítményt nyújtó szakembereket díjazza. 2020-ban dr. Bíró Piroska, dr. Kádek Tamás, dr. Kósa Márk Szabolcs és dr. Pánovics János, a Debreceni Egyetem Informatikai Karának kiváló oktatói, a DEIK Regionális Programozói Csapatverseny szervezőinek munkáját jutalmazták osztott díjjal.

Bíró PiroskaKádek Tamás

Kósa Márk SzabolcsPánovics János

Ugyancsak elnyerte a 2020-as Tarján-díjat dr. Németh Krisztián, a BME VIK Távközlési és Médiainformatikai Tanszékének kiváló oktatója, aki a MESz-1, az első magyar elektromechanikus számítógép működésének reprodukálásán is dolgozik.

Németh Krisztián
Németh Krisztián

Az év Kalmár-díjasai

Idén két magyar szakembert jutalmaztak a Kalmár-díjjal a számítástechnika alkalmazása területein elért kimagasló eredményekért. Egyikük prof. dr. Horváth Zoltán, a győri Széchenyi Egyetem Matematika és Számítástudomány Tanszékének vezetője, aki az iparban felmerülő problémákat megoldó matematikai kutatásokkal és az alkalmazásukat validáló számítógépes szimulációkkal ért el elismerésre méltó eredményeket.

Horváth Zoltán
Prof. Dr. Horváth Zoltán

A másik díjazott dr. Bertók Botond, a veszprémi Pannon Egyetem oktatója, az IBM Szoftvertechnikai Kutató-fejlesztő Központ vezetője. Fő kutatási területe az optimalizáció, vezetésével egy olyan szoftverrendszer jött létre, amely a világ élvonalába tartozó matematikai modellezési technikákat és optimalizálási eljárásokat teszi elérhetővé és könnyen kezelhetővé.

Bertók Botond
Dr. Bertók Botond

 

Az év Neumann-díjasai

Neumann-díjjal a számítástechnikai kultúra kialakításában, fejlesztésében elért eredményeket ismeri el a társaság. Idén Gyetvai Károly, a Debreceni Szakképzési Centrum – Mechwart András Gépipari és Informatikai Technikum igazgatóhelyettese kapta meg az elismerést, irányítása alatt az iskola diákjainak 90 százaléka digitális írástudóvá válik az ECDL égisze alatt.

Gyetvai Károly
Gyetvai Károly

Dr. Horváth Gyula, a Neumann Társaság Tehetséggondozási Szakosztályának alelnöke a nemzetközi diákolimpiákon (CEOI, IOI) évek óta sikeresen szereplő magyar diákok felkészítéséért kapta meg a díjat.

Horváth Gyula
Dr. Horváth Gyula

Dr. Megyery Károly, a társaság Informatika-történeti Fórumának vezetőségi tagja az online elérhető Informatikatörténeti Adattár fejlesztésének koordinálásáért részesült az elismerésben.

Megyery Károly
Dr. Megyery Károly

Az idei életműdíjasok

Életműdíjjal ismerte el a Neumann Társaság Raffai Mária, PhD., a Gazdaságinformatikai Kutatási és Oktatási Fórum elnökének pályáját, melynek a közel két évtizede megrendezett gazdaságinformatikai konferenciák, valamint szakfolyóiratok és egyetemi ifjúsági díj is részét képezik.

Raffai Mária
Raffai Mária, PhD.

Ugyancsak ebben az elismerésben részesült dr. Hanák Péter, aki tíz éven át vett részt a magyar informatikai K+F irányításában a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatalban és húsz éven át szervezett informatikai versenyeket, valamint négy ciklusban a társaság alelnöke is volt.

Hanák Péter
Dr. Hanák Péter

Dr. Sándory Mihályt, a KFKI Mérés- és Számítástechnikai Kutató Intézetének egykori vezetőjét több évtizedes, kiemelkedő, iránymutató tevékenységéért, többek között a TPA számítógépcsalád kifejlesztésében és sikerre vitelében szerzett elévülhetetlen érdemeiért jutalmazták életműdíjjal.

Sándory Mihály
Dr. Sándory Mihály

 

Köszönjük a Társaságért végzett munkát!

A konferencia egyben arra is módon adott, hogy különleges alkalomból, hagyományt teremtve köszöntsük a Társaságért sokat dolgozó vezető munkatársainkat.

Dr. Dömölki Bálintot, tiszteletbeli elnökünket abból az alkalomból köszöntötte a Neumann-közösség, hogy tiszteletbeli elnökünk idén ünnepelte 85. születésnapját.

Dömölki Bálint
Dr. Dömölki Bálint

Pompéryné Dr. Mihály Klárának pedig sok éves, lelkiismeretes, példamutató munkáját köszöntük meg Társaságért emlékplakettel abból az alkalomból, hogy leköszön felügyelőbizottsági munkájáról. Köszönjük – és a Neumann Társaságban továbbra is mindig szeretettel látjuk!

Pompéryné Mihály Klára
Pompéryné Dr. Mihály Klára