Szemléletváltás és megújulás az ECDL vizsgáztatásban

2020 decemberétől indulnak az ECDL modulok automata vizsgái, ami egyúttal a vizsgarendszer szabályainak megváltozását is magával vonja. Ezen a héten zajlik a vizsgáztatók online felkészítése az új vizsgarendszerre.

A többi ECDL/ICDL-országhoz hasonlóan a magyar ECDL is korszerű vizsgáztatási rendszerre tér át. Az automatikus vizsgáztatásnak mára számtalan előnye bebizonyosodott, ezek közül talán a leglényegesebb az objektív és azonnali értékelés lehetősége. De ide sorolhatjuk az új ismeretek gyors és rugalmas bevezethetőségét és a szintén egyre nagyobb jelentőséggel bíró e-learninghez való kapcsolódást is.

Az újfajta vizsgáztatási rendszer alapvetően más elvre épül, mint az eddigiekben megszokott struktúra, ezért elsajátítása nemcsak technikai, hanem szemléletmódbeli változtatást is igényel: a vizsgázás módszere változik meg, nem papíron kinyomtatva, hanem a számítógéptől kapjuk az egyes feladatokat, amelyeket megadott időn belül kell megfelelően megoldani.

Mint ahogyan a korábban beszámoltunk róla, a Neumann Társaság az osztrák tulajdonban lévő, szlovák fejlesztői háttérrel rendelkező Sophia Testing GmbH céggel kötött megállapodást az automata vizsgarendszer magyarországi bevezetésről és működtetéséről. A vizsgaszoftvernek a magyar viszonyokra való adaptálása most készült el, és az automatikus vizsgáztatás bevezetésére 2020. december 1-jén kerül sor.

A több mint két évtizedes magyarországi ECDL program eddigi történetében ez egy igen jelentős változás, amelyről az ECDL Iroda az érdekeltek számára a jelen, bevezetés előtti hét minden napján tájékoztatót tart. Az online felkészítéseken a vizsgáztatók, felkészítő tanárok és kapcsolattartók a Sophia rendszer működését, funkcióit ismerhetik meg, a vizsgáztatásra fókuszálva.

Az automata vizsgázás során a vizsgázók a számítógépükön lévő alkalmazásaikkal, a Sophia saját feladatbankjából véletlenszerűen generált feladatokat oldják meg. A feladatok nem épülnek egymásra, így ha a vizsgázó az egyikben hibázik, az nem befolyásolja a következő feladat megoldásának eredményét. További előnyként említendő, hogy a vizsgázónak nem szükséges semmilyen szoftvert telepítenie. Csakis a vizsga idejére létrejön egy virtuális mappa, amely a vizsga végeztével automatikusan törlődik a számítógépről. Közvetlen a vizsga után a vizsgázó megkapja az egyes témakörökben elért, százalékban kifejezett eredményt, és magától értetődően azt is, hogy a vizsgája sikeres lett-e vagy sem.

A Sophia nemcsak a vizsgákat, hanem a teljes adminisztrációs folyamatot is kezeli, így például a regisztrációt, a vizsgák időpontját is. A vizsgázók saját fiókkal rendelkeznek, a megmérettetés eredményéről készült dokumentumokat és a hitelesített bizonyítványukat is innen tölthetik majd le.

Az első online felkészítés során a vizsgáztatók számos kérdést vetettek fel, a legfontosabbakat kérdés-válasz formájában közöljük:

K: Ha egy feladatnak több jó megoldása is lehet, bármelyiket elfogadja a rendszer?

V: A rendszer rugalmas a helyes megoldások tekintetében!

K: Azokra a vizsgázókra is érvényes-e, hogy nem jár le a regisztrációs idejük, akik még nem tették le az összes vizsgájukat?

V: Az automatikus vizsgáztatással együtt változik a regisztrációs idő érvényessége: az eddigi három-, illetve iskolások esetében négyéves időtartam, ameddig a vizsgákat teljesíteni kellett, megszűnik. Így a vizsgázó szabadon dönthet arról, hogy mennyi idő alatt szeretné letenni az egyes modulvizsgákat. A bizonyítvány megszerzéséhez szükséges kötelezően teljesítendő vizsgamodulok száma csökken: csak két, az alapismereteket (számítógépes és online) közvetítő kötelező modul marad, a többi ECDL modul szabadon választható. Nem lesz különbség a regisztrációs típusokban, a továbbiakban csak egyfajta regisztráció lesz valamennyi vizsgázó számára. Marad továbbra is a 4 és a 7 modulos bizonyítvány. Az elektronikus bizonyítvány kiállításában nincs különbség az eddigiekhez képest, vagyis a hitelesített PDF-formátumú dokumentum automatikusan létrejön a vizsgák sikeres letételét követően.

K: Hogyan tud egy vizsgázó „reklamálni”, ha vitatja a vizsgája eredményét?

V: Kérjük, hogy valamennyi problémával hozzánk forduljon, készséggel állunk rendelkezésükre!

K: Van-e lehetőség próbavizsgára?

V: Akik szeretnék kipróbálni a Sophia-féle ECDL vizsgát, próbavizsgát tehetnek, melyhez ez év végéig férhetnek ingyen hozzá. Bátorításképp talán érdemes némi rutint szerezni, bár biztos, hogy a felkészült vizsgázóknak nem okozhat gondot ez a platform: attól, hogy másfajta módszerrel méri a meglévő tudást, attól még a tudást méri.

ECDL