Az ECDL Elektronikus hitelesség, elektronikus aláírás modul múltja, jelene, jövője

Az éppen ebben az évben jubiláló modulról, a 2021. június 30-án megrendezett Magyar Elektronikus Aláírás Napján tartott előadás kapcsán az elmúlt időszak tapasztalatairól esett szó, feltérképeztük a jelenlegi helyzetet, és számba vettük az előttünk álló feladatokat.

A 2010-2011 körül vetődött fel az igény, hogy az informatikai írástudás többi területéhez, mint például a szövegszerkesztés, prezentáció, hasonlóan, az elektronikus hitelesítéssel, elektronikus aláírással kapcsolatos tudás is tanúsítható legyen.

A Nemzetközi ECDL Alapítvány által jóváhagyott követelményrendszer kidolgozását követően, az elektronikus aláírás modulhoz tananyag, vizsgakérdések, a képzők munkáját segítő anyagok készültek el. Mivel a téma még az ECDL vizsgáztatók számára is újnak számított, ezért kétnapos tréningen is részt kellett vennie annak, aki ebből az akkor új modulból vizsgáztatást kívánt folytatni. 14 vizsgaközpont kapta meg a jogosultságot az elektronikus aláírás modul vizsgáztatására, és az első vizsga megtartására 2011 áprilisában került sor.

A vizsgamodul népszerűsége a kezdeti időszakhoz képest csökkent. Bár pont az utóbbi időben, a távoli ügyintézésnek a pandémia miatt (is) megnövekedett jelentősége miatt, az elektronikus aláírás most éppen nagyobb érdeklődésre tart számot. Ezt mutatja az is, hogy az európai uniós forrásból megvalósuló bizonyos képzések esetében az ECDL 7 modulos bizonyítvány megszerzéséhez szükséges vizsgákként a résztvevők az elektronikus aláírás modult választották, mert ezt ítélték a leghasznosabbnak a hivatali munkájuk során.

Az elektronikus aláírás modul tartalma a szakértők szerint alapvetően nem szorul módosításra, azonban természetesen néhány részletet, mint például a már hatályon kívül helyezett jogszabályokat, az elektronikus bélyegző használatának pontosítását, az ASIC formátum (Associated Singnature Containers) alkalmazását már a korszerű tananyagnak tartalmaznia kell.

A tananyag és a vizsgakérdések frissítését a Neumann Társaság Információbiztonsági Szakosztály kiváló szaktudással rendelkező tagjainak bevonásával tervezi elvégezni.

Az elektronikus aláírás gazdasági hasznát egy nemrégiben megjelent cikk számokkal is alátámasztja.

Rákosi Szilvia

Csatolmány Size
Rákosi Szilvia prezentációja 1.72 MB