Elkészültek a 2024. évi Magyar Informatika Napja videói

A január 22-i összefoglalónk ezúttal a videókat is tartalmazza. A megtekintést ajánljuk szíves figyelmetekbe, egyszersmind javasoljuk, iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra.

Idén harmadik alkalommal – és ezt már méltán nevezhetjük hagyománynak – jelenléti konferenciával ünnepelte az informatikai értékek megőrzését és átörökítését küldetéseként vállaló társaságunk a Magyar Informatika Napját. A magyar informatika születésnapját az első magyar elektronikus számítógép, az M-3 megépítésétől számítjuk, melynek átadására 1959. január 21-én, azaz 65 éve került sor. Az M-3-at elsődlegesen műszaki-tudományos számítások elvégzésére tervezték, e köré épült az első, szélesebb közösséget, tudományos és nemzetgazdasági kérdéseket is szolgáló hazai - akadémiai - számítóközpont. Örömmel nyugtáztuk, hogy a gépet életre hívó szakmai műhely több tagja is velünk ünnepelt (többségük a mindennapokban a Neumann Társaság Informatikatörténeti Fórumának ma is tevékeny tagja). 

A rendezvénynek ezúttal a 4iG nemrég átadott modern Krisztina körúti konferenciaterme nyújtott helyszínt. A támogatásukért ezúton is hálásan mondunk köszönetet! 

A konferenciát a házigazda képviseletében Tápai Tamás, a 4iG IT divíziójának vezérigazgató-helyettese nyitotta meg köszöntőjében, melyben a 4iG csoport jelenéről, régiós érdekeltségeiről és törekvéseiről ejtett szót. 

 

Őt Dr. Beck György, a Neumann Társaság elnöke követte, aki a társaságot érintő bejelentéssel kezdte: Szalay Imre ügyvezető igazgatói pozícióját nyugdíjba vonulása miatt februártól – az egyszersmind jelen konferencia moderátoraként is helytálló – Képes Gábor veszi át. Méltatta Szalay Imre tevékenységének legfontosabb mérföldköveit, melyek a társaság konszolidációjában és digitalizációjában érhetők tetten, valamint a Neumann 120 emlékév nagyszabású rendezvénysorozatának méltó megrendezésében, melyek markáns nyomot hagynak a társaság történetében. Megköszönte a szintén visszavonuló Megyery Károly Informatika Történeti Kiállításunkkal kapcsolatos áldozatos munkáját, majd felolvasta az M-3 fejlesztőcsapata még élő tagjainak nevét: Asztalosné Góczy Ilona, Csendes József, Dömölki Bálint, Drasny József, Kardos Kálmán, Németh Pál és Szelezsán János. A jelenlévőket – Csendes Józsefet és Dömölki Bálintot – egy-egy Neumann-emlékéremmel honorálta, amit a többieknek is eljuttatunk. Végül átadta a Neumann Társaság érdekében végzett áldozatos, lelkiismeretes munkájáért a szegedi kiállításunk kulcsemberének, Kónya Orsolyának a Társaságért emlékplakettet. 

 

Ezt követően Báger Gusztáv közgazdász professzor, József Attila-díjas költő M-3 számítógép 50. születésnapjára írt szellemes versét hallgattuk meg közösen, a 2009-es felvételről.

[…] Még az örökké rekedt, morgó hangod sem zavart.

Három szobányi felületen hárítottad el a bajt.

Egyben és a részleteidben is lelkesen imádtunk.

S vártuk, hozd ki input-output mátrixainkból a vágyunk.

[...]

Lám, az életre szóló szerelemnél indifferensek a méretek.

Mi nagyok voltunk. Neked egy metró lett a neved. […]

 

Neumann születésének 120. évfordulóján látott napvilágot a Typotex Kiadó jóvoltából Neumann János válogatott írásaiból Ropolyi László tudománytörténész-filozófus (ELTE) által szerkesztett, jelentősen bővített kiadás. A szerkesztő filozófiai megközelítésű előadásában Neumann maradandó, ma is aktuális írásait, gondolatait, befejezetlen életművét tárta elénk. 

 

Előadásával Nikházy László, korábbi diákolimpikon, jelenleg az ELTE PhD hallgatója és társaságunk Tehetséggondozási szakosztályának ifjú tehetséggondozója, a 2023. évi Tarján-emlékérem díjazottja következett. László részt vett a 2023. évi, Szegeden rendezett IOI Nemzetközi Informatikai Diákolimpia szakmai vezetésében, mely beüzemelte és tesztelte a világverseny értékelőszoftverét. Hosszú évek óta tagja az NJSZT-ELTE tehetséggondozó műhelyének, részt vesz a felkészítésben, a válogatóversenyi feladatok kitalálásában, lektorálásában és egyes világversenyek csapatvezetésében. Betekintést kaphattunk a versenypiramisról, a versenyrendszer építőköveiről, valamint arról is, milyen jellegű feladatokkal találkozhat egy tinédzser versenyző. El is jutottunk a 2023-as diákolimpia legkönnyebb feladatához, ahol a hallgatóság tapinthatóan sűrű, feszült csendben mélázott a megoldáson. 

 

A szünet előtti utolsó eladást a Debreceni Egyetem Informatikai Karának egyetemi tanára, Gál Zoltán, a 2023-as Kalmár-díj kitüntetettje tartotta. Gál tanár úr fő kutatási területe a szuperszámítógépek, a nagysebességű lokális és városi hálózatok, azok menedzsmentje, optimalizálása és a párhuzamos architektúrák. A szuperszámítógépeket igénylő egyetemi projektekről tárt elénk egy alapos ízelítőt. 

 

A kávészünetet követő első előadást a Szegedi Tudományegyetem TTIK Informatikai Intézetének egyetemi tanára, az NJSZT Képfeldolgozók és Alakfelismerők Társaságának elnökségi tagja, a 2023-ban Neumann-díjjal honorált Kató Zoltán tartotta. Előadása a gépi látás és a képfeldolgozás új lehetőségeit és eredményeit osztotta meg a publikummal. 

 

A laikusokat is megigéző következő előadást Bari Ferenc, az NJSZT 1970-ben alakult Orvos-biológiai szakosztályának vezetőségi tagja, a Szegedi Tudományegyetem Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézetének egyetemi tanára tartotta a mesterséges intelligencia oktatásának dilemmáiról – lehetőségeiről és kockázatairól – az élettudományi képzésben. Miközben a klinikai orvostudományi tudás 73 naponként megduplázódik, jórészt a mesterséges intelligenciának (AI) köszönhetően, továbbra is 10 év egy új orvosság engedélyezése. Ugyancsak az AI jóvoltából 50+ év után óriási áttörés: sikerült új, MRSA-ellenes antibiotikumot fejleszteni. Valószínű, hogy az orvostudományban a mesterséges intelligencia az oktatás stratégiáját át fogja alakítani. A horizonton új szakmák látszanak alakulni, például az orvosi adatok feldolgozásában. Egy kutatás első hangzásra meglepő eredménye azt mutatja, hogy a Google AI jobban ki tudja kérdezni a pácienst, mint az orvos. A „jobban” lefedi, hogy gyorsabban és választékosabban – valamint udvariasabban képes válaszolni. 

 

A konferencia utolsó előadását Pacskó Vivien és Simon Máté, a Lechner Tudásközpont távérzékelési szakértői tartották közösen a gépi tanulás távérzékelési hasznosításáról. A fiatal szakértők – Vivien PhD-, Máté MSc-hallgató – a Lechner Űrtávérzékelési osztályán folyó gépi tanulási módszerek távérzékelési alkalmazásához kapcsolódó kutatás-fejlesztési munkák főbb állomásait igyekeztek bemutatni. Bepillantást nyerhettünk egyrészt az országos gyep- és vetésszerkezeti térkép előállításának módszertanáról, másrészt a mélytanulási eljárásokat használó kutatás-fejlesztések céljáról és módszertanáról. 

 

A rendezvény Dr. Beck György zárszavával ért véget, aki megköszönte a nagyszerű előadásokat és a részvételt.

 

A konferencia másnapján kiküldtünk a hallgatóság számára egy elégedettségi felmérést. Köszönet a kitöltőknek! A publikum minden előadást nagyra értékelt, azon belül is Bari Ferenc, Kató Zoltán és Nikházy László előadása volt a legnépszerűbb. A megvalósításra vonatkozóan kaptunk jobbító szándékú javaslatokat, melyeket igyekszünk a legközelebb figyelembe venni.

Folytatjuk – jövőre is nagy szeretettel várunk Benneteket!

Címke