Napirendi pontok:

1. Az NJSZT tevékenységeinek és helyzetének áttekintése

Napirendi pontok:

1. Díjbizottság előterjesztése
2. Az NJSZT 50 éves programsorozatának aktuális programjai
3. Tisztújító közgyűlés
4. Egyebek

Napirendi pontok:

1. Informatika Történeti Gyűjtemény és Kiállítás fejlesztési terve, az ITMA helyzete
2. Tisztújító közgyűlés előkészítése, jelölőbizottság megalakítása
3. Díjbizottság megalakítása
4. Az NJSZT 50 éves programsorozatának értékelése, II. félévi feladatok meghatározása
5. 12. DE! konferencia
6. Egyebek

Napirendi pontok:

1. 2017-es pénzügyi év teljesítése, 2018-as pénzügyi terv elfogadása
2. Beszámoló Közgyűlés előkészítése
3. Összefoglaló a szakmai közösségek és területi szervezetek munkájáról
4. Díjak, Díjbizottság megújítása
5. Az NJSZT 50 éves programsorozata, 2018-as rendezvények
6. Egyebek

Napirendi pontok:

1. 2018. első félévi elnökségi munkaterv elfogadása
2. Az NJSZT 3 éves programja alapján a 2018-as feladatok meghatározása
3. Az NJSZT 50 éves programsorozatának véglegesítése
4. Egyebek

Napirendi pontok:

1. Folyamatban lévő ügyek
2. Egyebek

Napirendi pontok:

1. Díjbizottság előterjesztése
2. Informatikatörténeti Adattár
3. Egyebek

Napirendi pontok:

1. Tanulmányi versenyek értékelése
2. IT Biztonság
3. Egyebek

 

7/2017 (09.28.) sz. határozat

Az Elnökség egyhangúlag elfogadta a Békés megyei területi szervezet megalakulását

Napirendi pontok

1. Tanulmányi versenyek értékelése
2. IT Biztonság
3. Egyebek

Napirendi pontok:

1. Áttekintés az aktuális helyzetről és a folyamatban lévő ügyekről
2. Neumann professzori cím tapasztalatai
3. Egyebek

 

6/2017 (06.29.) sz. határozat

Az Elnökség egyhangúlag elfogadta a 2017-es év II. féléves munkatervét