Az Elnökség elfogadta az Információbiztonsági szakmai közösség megalakulását.

Az elnökség a Díjbizottság javaslatát figyelembe véve egyhangúlag jóváhagyta az NJSZT 2018. évi kitüntetettjeit. A Neumann-, Kalmár-, Kemény János díjak, valamint Tarján-emlékérem és az életműdíjak átadására 2018. november 27-én, a 12. Digitális Esélyegyenlőség konferencián kerül sor.

Az Elnökség az NJSZT Díjbizottságának tagjainak kérte fel Friedler Ferencet, Alföldi Istvánt, Gulyás István, Gyenizse Pált, Tick Józsefet és Zsakó Lászlót.

Az Elnökség elfogadja, hogy a szakértői igazolványok a lejáratukig érvényesek maradnak, de új igazolványt már nem lehet kiadni és a meglévőket sem lehet meghosszabbítani.

Az Elnökség kijelenti, hogy a Társaság kiemelt prioritásként kezeli a közhasznú feladatok ellátását, tevékenységét ennek rendeli alá.

Az Elnökség a Felügyelő Bizottság javaslata alapján egyhangúlag elfogadja és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja a 2017. évi pénzügyi teljesítésről szóló beszámolót.

Az Elnökség egyhangúlag támogatja, hogy az NJSZT nyújtson támogatást a WRO 2019-es megrendezésének pénzügyi biztosításához. Felkéri az ügyvezető igazgatót, hogy készítse elő a szerződést, a Felügyelőbizottság jóváhagyása esetén írja azt alá és intézkedjen a pénz utalásáról.

Az Elnökség egyhangúlag elfogadta 2018. első félévi munkatervét.

Az Elnökség egyhangúlag úgy dönt, hogy folytatja a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemmel kötendő együttműködési megállapodás kidolgozását.

Az Elnökség egyhangúlag úgy dönt, hogy lezárja a Magyar Innovációs Szövetséggel (MISZ) kezdeményezett együttműködés kialakítását.