Az NJSzT központi céljaihoz igazodva az újjáéledt szervezet céljai a következők:

Neumann János Tehetséggondozó Program szerinti regionális szakkörök szervezése:
a Batthyány Lajos Gimnáziumban és a Zrínyi Miklós Gimnáziumban októberben és novem-berben egy-egy közös tehetséggondozó szakkört szervezünk, amelyre meghívjuk a többi is-kola kiemelkedően tehetséges diákjait is, így lehetőséget biztosítva nekik a továbbképzésre és az egymással való ismerkedésre, illetve az NJSzT céljainak megismerésére

A Vas Megyei Szervezet 1980. október 10-én alakult meg Dr. Bődy Zoltán elnökletével és Dr. Hende Tamás társelnökletével.

2015

A szervezet 2015-ben és 2016-ban is részt vett a Nemes Tihamér Tanulmányi Verseny munkájában, a díjazottakat titkáruk köszöntötte, könyvjutalmat adott át.

A múlt évben a tehetséggondozás jegyében Bende Imre tanár diákokat felkészítő munkáját támogatták. Tizenkét fő 2015 őszén ECDL-képzésben vett részt.

Képviseltették magukat a CeBit nemzetközi informatikai vásáron, amely a 2016-os éves tervükben is szerepel.

A területi szervezet 1977. december 15-én alakult meg, 78 fő részvételével.

A szervezet jelenlegi arculatát elsősorban a robotika határozza meg, az ezzel kapcsolatos tehetséggondozásban, tudományos népszerűsítésben érnek el kiemelkedő eredményeket. 2015-ben megrendezték a Magyar Ifjúsági Robot Kupát (a MIRK) a Nyíregyházi Egyetemen, mintegy 200 fő részvételével. A MIRK országos verseny 2016-ban is Nyíregyházán került megrendezésre.

2015

Az NJSZT Piliscsabai Területi Szervezete nyolc évvel ezelőtt, 2008-ban alakult meg, egy helyi civil szervezet, a Csabagyöngye Egyesület tagjaiból. A területi szervezet elnöke Dr. Csizmazia Sándor.

Az Atomerőmű szakembereihez sok szálon kötődő, paksi közösség a fiatalabb területi szervezeteink közé tartozik, 2000. július 7-én alakult meg, Antali Károly vezetésével.

2015

A helyi szervezet a nemzetközi informatikai trendek megismertetését tekinti egyik fő feladatának, rendszeresen látogat nemzetközi konferenciákat, vásárokat, 2015-ben a CeBIT-en tett látogatást 7 fős küldöttségük.

A területi szervezet 1976. május 27-én alakult meg, első elnöke Módi Mihály volt.

Közösségük jelenleg is igen aktív: 2015-ben például az informatikai kultúra terjesztése jegyében kerekasztal-beszélgetéseket szerveztek a Helyi Információs Társadalom Klub rendezvényeinek keretében, a sikeres sorozatot 2016-ban is folytatják. A beszélgetések többek között a tehetséggondozás, az informatika, a természettudományok és a civil felelősség témáit érintik.

A Heves Megyei Szervezet 1979. október 23-án alakult meg Dr. Perge Imre főiskolai docens elnökletével.

2015

Mind a tudományos népszerűsítés, mind a tehetséggondozás területén kiemelkedő munkát végeznek. 2015-ben a Nemes Tihamér Verseny és a megyei LOGO verseny, az informatikai OKTV programozói és alkalmazói versenyek regionális szintű, színvonalas lebonyolításában vettek részt.

A több mint 25 éves múltra visszatekintő Neumann Napok keretei között 18 tanulónak adtak át ORACLE bizonyítványt. A tanítást is a szervezet tagjai vállalták.

A Hajdú-Bihar Megyei Területi Szervezet 1973-ban alakult meg.

2015

A területi szervezet szorosan kötődik a Debreceni Egyetem Informatika Karához, e helyszínen olyan szakmai programok szervezésében működött közre 2015-ben, mint a 12. és 13. Informatikai Szakmai Napok, a DEIK programozói csapatverseny és a Smart City Debrecen előadás.

2016-

A Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Szervezet 1977-ben alakult meg Bakó András vezetésével, 83 fő részvételével.

2015

A területi szervezet kiemelkedő feladatának tekinti a fiatal tehetségek támogatását és a fiatalítást, ennek jegyében 2015-ben Győrött, a Széchenyi István Egyetemen hallgatói konferenciát szervezett.