Debreceni Egyetem

A képfeldolgozás matematikája

A számítógépes képfeldolgozás modellje. A látáselmélet alapjai. Színterek. A digitális kép létrehozása, mintavételezési tételek, kvantálás, digitalizálás. Digitális geometria alapja. Digitális topológia alapfogalmai. Kameramodell, geometriai korrekciók. Integrál-transzformációk és alkalmazásaik a képfeldolgozásban. Sablonozási technikák. Matematikai morfológia. Képosztályozás. Képreprezentációk.

Képfeldolgozási módszerek

Előfeldolgozás: világosságkód-transzformációk, geometriai korrekciók, lokális előfeldolgozó operátorok, kép helyreállítása. Szegmentálás: küszöbölési technikák, él-alapú szegmentálás, terület-alapú technikák, képillesztése, felületkövetés. Alakleírás: terület azonosítása kontúr és terület alapján. Alakfelismerés: Statisztikai módszerek, szintaktikai módszerek, gráf-illesztések, optimalizálási és fuzzy-technikák. Morfológiai operátorok. Képtömörítések. Mozgás detektálása.

Alakfelismerés

Véletlen vektorok és tulajdonságaik. Hipotézisvizsgálat. Paraméterbecslési módszerek. Osztályozási módszerek. Kép- és jelreprezentáció.  Szintaktikai módszerek a digitális képfeldolgozásban. Párhuzamos és tömbgrammatikák és nyelveik. Szekvenciális és celluláris tömbakceptorok. Kavics-akceptorok. Faautomaták és fanyelvtanok. Képleíró nyelvek.

Orvosi képfeldolgozás

A digitális képfeldolgozás alapfogalmai, orvosi képalkotó rendszerek, leképezési technikák, jellemző hibáik, hibajavítás, mozgáskorrekció, zajszűrés. Statikus és dinamikus képalkotás, standard és egyedi orvosi adatformátumok, képi adatok archiválása és továbbítása. Interaktív és automatikus kiértékelések, mérések, diagnosztikai eljárások, lineáris és nemlineáris képtranszformációk, sajátságvektorok, hisztogrammok, szegmentálás. Kép- és objektum rekonstrukció, megjelenítő eszközök.