Eötvös Loránd Tudományegyetem

Digitális képelemzés I-II.

Képjavítások: i) Képelem-alapú képjavítások(Point processing): Képjavító módszerek típusai, Intenzitás hisztogram, Intenzitás transzformációk: kontraszt növelés, küszöbölés, normalizálás, képnegálás, gamma transzformáció, szeletelés, hisztogram kiegyenlítés. ii) Környezet-alapú képjavítások(Neighbourhood processing): Lokális operátorok típusai, Kereszt-korreláció, konvolúciós szűrés, Zajszűrés: zajtípusok, alul-, felül- és sáv-áteresztő szűrők, doboz- és átlagszűrő, a Gauss és a médián szűrők, adaptív szűrés, Laplace szűrő, „unsharp masking”, Gyors szűrés
Megfeleltetés és mintaillesztés: Megfeleltetés a számítógépes látásban, Mintaillesztés (template matching): hasonlósági mértékek, invariancia, objektum és kontúr illesztése, robusztusság, stabil illesztés, gyors megvalósítások
Képi jellemzők (sajátságok) keresése: Lokális képi jellemzők típusai: él, vonal, folt, sarok, Élkeresés: élszűrés és éllokalizálás, gradiens operátorok, a Canny éldetektáló, utófeldolgozás (nonmaxima suppression), zero-crossing operátor, Sarokdetektálás: lokális struktúra mátrix, KLT sarokdetektáló, Harris sarokdetektáló
Képszegmentálás: i) Képelem-osztályozáson alapuló szegmentálás: Feladat-megfogalmazás, a küszöbölés fogalma, Hisztogram alapú küszöb beállítás: modalitás elemzés, az Otsu algoritmus, hisztogram modellezés  normál eloszlások segítségével, a különböző módszerek összehasonlítása, Hisztogram javítása a gradiens segítségével. ii) Tartomány-orientált szegmentálás: Feladat-megfogalmazás, Szegmentálási módszerek: terület-növesztés (region growing), split-and-merge, négyesfa (quadtree)
Bináris képek feldolgozása és elemzése: A digitális geometria alapfogalmai és –műveletei, Középtengely (medial axis), váz (skeleton), távolsági transzformáció, vékonyítás, Bináris morfológia: erózió, dilatáció, ezek tulajdonságai, egyéb morfológiai műveletek
Kétdimenziós alakelemzés: Adatstruktúrák: futam-hossz kód, lánckód, meredekség függvény, sugárfüggvény, Topológiai elemzés (összefüggőség), Alakelemző leírások és módszerek: kontúralapú eljárások, területalapú eljárások, invariáns nyomatékok, alaktényezők, szimmetria, konvexitás.