NJSZT Hírlevél - 477. sz. - 2023. 10. 18.

FÓKUSZBAN
2030 – Digital Decade, az új DESI

Hagyomány volt, hogy az Európai Bizottság minden évben kiadja az unió és a tagországok digitális állapotát vizsgáló jelentését. Az elmúlt évtizedben a Bizottság által kiadott DESI – a Digital Economy and Society Index – éves jelentései országprofilokat és összehasonlításokat tartalmaztak, amelyek lehetővé tették a tagállamok számára, hogy azonosítsák az erősségeket és a gyengeségeket. 

2030 – Digital Decade, az új DESI

Újdonság, hogy idén a DESI-t váltó Digital Decade foglalja össze az eredményeket és a tennivalókat. A 2030-as Digitális Évtized Szakpolitikai Programot létrehozó határozat a DESI-t új szerepkörrel ruházza fel. A DESI most beépült a Digital Decade helyzetéről szóló jelentésbe, és kiegészíti a digitális célok felé tett előrehaladás nyomon követését. Ez azt tükrözi, hogy a hangsúly az országok relatív teljesítményének értékeléséről a 2030-ra kitűzött célok és a jelenlegi eredmények közötti szakadék áthidalására irányuló közös erőfeszítésekre helyeződött át. A most kiadott 2023-as riport is - a DESI-hez hasonló - mutatók készletéből áll, ami többdimenziós irányítópultként mutatja be a szakadékot a digitális infrastruktúra, a digitális készségek, a vállalkozások digitalizálása és a közszolgáltatások terén. 

 A Neumann Társaságnál ezekben a riportokban mindig különös figyelemmel a digitális készségek helyzetére figyeltünk. Az EU-ban jelenleg a lakosság körülbelül 59%-a rendelkezik legalább az alapvető digitális készségekkel. Visszatekintve, ha a növekedés az eddigi ütemben folytatódik, akkor 2030-ra nehéz lesz elérni a 80%-os célt. 

Az elmúlt 10 év tartós növekedése ellenére a foglalkoztatott IKT-szakemberek száma 2022-ben az egész EU-ban 9,37 millió volt. A trendet kivetítve az EU IKT-szakértőinek száma 2030-ra megközelíti a 12 milliót, ami elmarad a 2030-as céltól, a legalább 20 millió alkalmazott IKT-szakembertől. 

Ezen a téren Magyarország az uniós átlag alatt teljesít. A 16–74 éves lakosság fele rendelkezik az alapvető digitális készségekkel, ami elmarad az EU-tól. 

 A Digital Decade a szakadék áthidalására kimondja, hogy Magyarországnak fokoznia kell erőfeszítéseit a digitális készségek terén.  

  • Különösen a tanárok digitális kompetenciáját kell közösen erősíteni,  
  • A felnőttek digitális képzéseken való fokozott részvételével növelni az alapvető digitális készségekkel rendelkező emberek számát.  
  • Az eredményhez nélkülözhetetlen az együttműködés a magánszektorral, többek között a civil szervezetekkel és a szociális partnerekkel a szükséges készségek fejlesztése érdekében. 

Ebben Társaságunk eddig is, ezután is készséggel vesz részt. Hisz a ICDL program igazi felnőttképző program, különösen kiegészítve munkakörökre való specializációval. A Sophia automatikus vizsga és adaptív tanulási rendszer a digitális állampolgárság képzésének és mérésének lehet eszköze, ahogy más országokban is történik. De a többi területünkön is jelentős az informatika oktatási, elterjesztése tartalom, ahogy ezt például az AgriaMédia konferencián alkalmunk is volt bemutatni. 

Szalay Imre

Regisztráljatok a Neumann Konferenciára!
Regisztráljatok a Neumann Konferenciára!

Neumann János 1955-ös cikke, a Can We survive technology? – Túléljük-e a technikát? – soha nem volt olyan aktuális, mint napjainkban.

Látjuk, hogy az emberiség egy egymásra utalt közösség - és tudjuk, hogy az elkerülhetetlen fejlődésnek vannak kockázatai. Szorongás helyett nézzük meg, hogy miben segíthet a tudomány, jelesül az IT abban, hogy a jövő kihívásainak meg tudjunk felelni. Felhő, kvantumtechnológia, informatika – és zöld megoldások...  Mi úgy gondoljuk, az informatikai gondolkodásmód és az IT-s megoldások segíthetnek élhetővé tenni a jövőnk. Más lehetőségünk nincs: "türelem, rugalmasság, intelligencia".

Megfontolt technooptimizmus - Neumann után, szabadon.

A Neumann Társaság és a HUN-REN SZTAKI közös, jövőorientált konferenciáján a friss, új szemléletű előadások mellett az NJSZT hagyományos díjainak átadására is sor kerül. Itt adjuk át a Neumann Társaság, az IVSZ és az Infotér közös Kovács Attila-díját is, melyet az Év informatikai újságírója kaphat meg.

Regisztráljatok, ünnepeljünk együtt, a személyes találkozások pótolhatatlanok!

Neumann után, szabadon - A Neumann Társaság és a SZTAKI ünnepi konferenciája a #neumann120 évben | Neumann János Számítógéptudományi Társaság (njszt.hu)

Új sajtóhírünk:

Jövőfókuszú konferenciával ünnepli a #neumann120 évet  a Neumann Társaság és a HUN-REN SZTAKI | Neumann János Számítógéptudományi Társaság (njszt.hu)

HÍREK
Neumann Professzorunk Nobel-díjas!

Nagy örömmel értesültünk róla, hogy Karikó Katalin, a 2023. évi Neumann János Professzori cím birtokosa - Drew Weissmannal megosztva - kapta a 2023-as orvosi-élettani Nobel-díjat az mRNS-alapú oltási technológia kifejlesztéséért. A Neumann Társaság szívből gratulál a világ legnagyobb tudományos kitüntetéséhez!

Karikó Katalin - Szent-Györgyi Albert és Kertész Imre után - a harmadik, aki magyar állampolgárként kapta meg a világ legrangosabb tudományos díját, egyszersmind ő az első magyar Nobel-díjas nő.

Köszöntő cikkünkben a professzori cím kapcsán a Műegyetemen tartott előadása is visszanézhető: Karikó Katalin Nobel-díjas! | Neumann János Számítógéptudományi Társaság (njszt.hu)

Neumann Professzorunk Nobel-díjas!

Ajánljuk a Professzor Asszony memoárjait is: Élet+Stílus: A disznóvágástól a Nobel-díjig: Karikó Katalin friss önéletrajzi könyve sok kérdésre választ ad | hvg.hu

Gratulálunk Krausz Ferenc Nobel-díjához is! Fizikai Nobel-díj 2023: Krausz Ferenc (elte.hu)

A képen elnökünk, Beck György és Karikó Katalin.

Elismerések
Elismerések

Nagy elismerés, hogy korábbi alelnökünk, Prószéky Gábor a Prima Primissima-díj jelöltjei közé került, sok szeretettel gratulálunk! Prima Primissima | A Prima Primissima díj idei jelöltjei - Prima Primissima

A tehetséggondozás nagykövete és élő legendája, tiszteletbeli elnökünk, Havass Miklós pedig BONIS BONA életműdíjas lett. Gratulálunk Neki is!

BB_Arckpcsarnok-2023_b.pdf (tehetsegunk.hu)

N120 HÍREK
Neumann János Válogatott Írásai – bővített kiadás!

Neumann János születésének 120. évfordulóján lát napvilágot a Typotex kiadó gondozásában korábban megjelentetett kötet jelentősen bővített változata. Tematikus egységekbe rendezve követik egymást a fizika, a matematika, a matematikai közgazdaságtan és az informatika tárgykörét reprezentáló írások. Külön részt szentelnek a tudomány és a  civilizáció jövőjére vonatkozó gondolatoknak, és az életmű mögött meghúzódó személyes életút egyes állomásait is felvillantják.

Most először válik magyarul is olvashatóvá egy-egy terjedelmes részlet a Játékelmélet és gazdasági viselkedés című gazdaságtudományi alapműből, illetve Az EDVAC-ról szóló jelentés első vázlata című írásból, amellyel Neumann lényegében elindította a számítástechnika forradalmát.

Az egyes témakörökhöz kapcsolódóan a válogatásba tizenhét újabb levél is bekerült, érdekfeszítő bepillantást engedve Neumann közéleti szerepvállalásaiba és a kor meghatározó tudósaihoz, tudományszervezőihez - például Kurt Gödelhez és Robert Oppenheimerhez - fűződő viszonyába.

Neumann János Válogatott Írásai – bővített kiadás!

Úgy gondoljuk, hogy minden informatikusnak díszhelyre való a könyvespolcán a kötet, a „First draft” (EDVAC-jelentés) publikációja és Szelezsán János orientáló írása miatt is. Jó lehetőség a könyv arra, hogy elolvassuk a Túléljük-e a technikát? című publicisztikát – amely idei Neumann Konferenciánk vezérfonala is! – és bepillantást nyerjünk a neumanni matematikai géniusz sokszínűségébe. Az írásokból kirajzolódik az Évszázad embere!

Gratulálunk Ropolyi László szerkesztőnek és minden közreműködőnek, akikkel a Kutatók Éjszakáján is találkozhattunk az NJSZT szervezésében.

Könyv: Neumann János válogatott írásai (Ropolyi László (Szerk.)) (libri.hu)

Nagykanizsa, Zalaegerszeg, Keszthely… Vándorol a #neumann120 tablókiállítás!

Mindenhol teltház és nagy érdeklődés fogadja Neumann János életét és pályáját bemutató tablókiállításunk, melyet Kovács László professzor úrnak és más szakértőknek és a vendéglátóknak, szervezőknek köszönhetően mindenhol előadásokkal, értékes programmal fogadnak. Köszönjük az önkormányzatok és iskolák kitüntető figyelmét, amely azt jelzi: Neumann János alakja, kutatásai nagyon inspirálják és foglalkoztatják a mai kor emberét.

Nagykanizsa, Zalaegerszeg, Keszthely… Vándorol a #neumann120 tablókiállítás!
Varga János előadásai Budakalászon és Velencén

A 17. Nemzetközi Velencei-tavi Symposion az idei évben a HULLÁM hívószó szolgál alapjául a több művészeti területről érkező társaságnak, akik különböző módon kapcsolódtak ehhez a felvetéshez. Többek közt szakmai előadások is elhangzottak. 2023 augusztus 16-án Varga János mérnöktanár adott elő arról, amit a fizika mond a HULLÁM -okról, így a hullámok osztályozásától a hullámokkal kapcsolatos alapjelenségekig. A művészekből álló közönségnek olyan példákkal hozta közelebb a tudományt, mint a szurkolók mozgása a focimeccsen, vagy a hangszerekben létrejövő hullámok. A felkérés a Neumann év kapcsán a MET-tel való együttműködés kiállításai alapján jött.

Varga János előadásai Budakalászon és Velencén

A kiváló tudományos népszerűsítőt és hiteles Neumann-kutatót, Varga tanár urat utána Budakalászon is hallhatták az érdeklődők a Kutatók Éjszakáján. A helyi művelődési házba a Neumann Társaság képviseletében érkezett az előadó, a #neumann120 év jegyében. Köszönjük a munkáját!

#neumann120 computer art kiállítás Szegeden, Mérő Lászlóval
#neumann120 computer art kiállítás Szegeden, Mérő Lászlóval

IT-múzeumunk otthonába, Szegedre érkezik Neumann képzőművészeti kiállításunk – és neves díszvendég, Mérő László matematikus is jelen lesz a megnyitón, október 18-án. Spitzer Fruzsinát idézzük a tárlatról: „A kiállítás a digitális művészet eszközeivel állít emléket a Neumann-i életműnek, valamint kutatja a technológia és a művészet kapcsolatát. A gép és ember kreatív együttműködésénél a grafikai szoftverek alkalmazása mellett a hardverelemek felhasználása is fontos részét képezi a tárlatnak. Bemutatásra kerülnek többek között pixel- és vektoralapú számítógépes grafikák, mesterséges intelligencia modellek közreműködésével készített képek, mélytanulást alkalmazó animációk, archaikus szoftverek felhasználásával emulált környezetben készült videók, valamint számítógépes alkatrészekből, tükrökből és LED-világításból összeállított fényobjektek. A kiállító művészek jelentős része a hagyományos képzőművészeti műfajokban is alkot, így ez a tárlat lehetőséget teremt a digitális és a hagyományos alkotómódszerek összhangjára.”

https://njszt.hu/hu/event/2023-10-18/valogatas-az-hommage-neumann-orszagos-vandorkiallitas-muveibol

Már elérhetők az MTA-konferencia videói!
Már elérhetők az MTA-konferencia videói!

Lemaradtatok az MTA-n rendezett, angol nyelvű Neumann-konferenciánkról? Iratkozzatok fel Youtube-csatornánkra, hogy minden tudáshoz elsők között juthassatok hozzá: most például az említett, reprezentatív tudományos konferencia előadásaihoz, melyeket ezen a lejátszási listán nézhettek meg: (723) Opening Address - Imre Szalay, CEO, John von Neumann Computer Society - YouTube

A kecskeméti Neumann Egyetem koszorúja
A kecskeméti Neumann Egyetem koszorúja

 

A Bajcsy-Zsilinszky út és a Báthori utca sarkán immár az „örök koszorú” is emlékeztet a Neumann 120 évre Neumann János szülőházánál: hála szakmai partnerünknek, a Neumann Egyetemnek. Sétáljatok el arra – és nézzetek be hozzánk is!

 

ÖRÖKSÉG
Tízéves az ITK – az informatika egyedülálló hazai múzeuma
Tízéves az ITK – az informatika egyedülálló hazai múzeuma

2013 óta több tízezren tekintették meg a szegedi Szent-Györgyi Albert Agorában működő Informatika Történeti Kiállítást (ITK), amely két legendás hazai informatikus, Muszka Dániel és Kovács Győző alapította gyűjtemény bemutatására, a Neumann Társaság üzemeltetésében és hathatós anyagi szerepvállalásával jött létre. A világszinten is egyedülállónak számító állandó kiállítás és számos informatikatörténeti ritkaságot tartalmazó raktár, Szeged önkormányzata és a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) jelentős támogatásával maradhatott fenn már egy évtizede.

Az informatikai múzeumot egy nemzeti ügynek tartja a Neumann Társaság - a fenntartáshoz és fejlesztéshez folyamatosan támogatókat, együttműködőket keres.

Sajtóhírünk:

Tízéves az informatika egyedülálló hazai múzeuma | Neumann János Számítógéptudományi Társaság (njszt.hu)

A múlt héten a tárgyfelajánlókkal, kiállítókkal, szakértőkkel és támogatókkal találkoztunk, hogy egy kicsit meghittebb körülmények között is beszélgessünk, koccintsunk – és hogy az emlékekből létrejöjjön egy mozaik, kiadva az ITK és a mögötte lévő gyűjtemény történetét. Szép volt, mintegy 30 baráttal, egy bővülő közösségben.

Galéria a jubileumi eseményről:

ITK10 jubileumi esemény | A jövő múltja (ajovomultja.hu)

Ilyen volt a Kutatók Éjszakája az ITK-ban
Ilyen volt a Kutatók Éjszakája az ITK-ban

Informatika Történeti Kiállításunk idén is részt vett a Kutatók Éjszakája programsorozatban. Az állandó kiállításunk megtekintése mellett interaktív programokkal és egy új installációval is készültünk. A délutáni kezdést követően folyamatosan érkeztek az érdeklődők, sokan, fiatalok és idősek is, minden korosztályból, akik a teljes kiállítás tárlatvezetését is nagy odaadással hallgatták, nézték. Legkiemelkedőbb programunk az újonnan beüzemelt, működő, kipróbálható Nokia telefonközpont volt (https://ajovomultja.hu/exhibition/nokia-ultrasite-bts ), aminek segítségével egy lokális második generációs (GSM) mobil hálózatot sikerült kiépíteni.

De volt még számos játék, a híres Mikromattal, no meg az ördöglakatokkal… És még sok más, Kónya Orsolya kolléganőnk beszámolójából kiderül!

Kutatók Éjszakája 2023 az ITK-ban | A jövő múltja (ajovomultja.hu)

Budapesten pedig Typotex-könyvbemutatóval, Neumann-filmvetítéssel, kreatív játékokkal vártuk az érdeklődőket az Óbudai Egyetem Neumann Karán, a #neumann120 év jegyében. Pár kép: Facebook , Facebook

Aircomp-16 játékpályázat

Élesszük újra az egyik legkülönlegesebb, 40 éves magyar számítógép közösségét! – határozta el Képes Gábor kollégánk, az eredmény pedig egy játékpályázat, amely újra szoftverrel látja el Magyarország egyik korai, teljesen hazai fejlesztésű mikroszámítógépét. Az eredmény 13 játékprogram, fiatal, kreatív programozók munkájaként – az alkotásokat jövőre, Iskolaszámítógép kiállításunkon mutatjuk be!

Sajtóhírünk 28 sajtótermékben jelent meg, például itt: Nyílt játékpályázaton várják a frissen fejlesztett játékokat a negyvenéves Aircomp-16-ra (qubit.hu)

Összeállítás a játékokról: https://www.sulink.hu/homelab2023/

Aircomp-16 játékpályázat

A játékokra október 22., 23:59 percig lehet szavazni: Homelab/Brailab/Aircomp számítógép | Facebook

Az Aircomp-16 eredeti példányai pedig az ITK-ban láthatóak! Aircomp 16 | A jövő múltja (ajovomultja.hu)

Fotó: Urbán Tamás / Fortepan

Hegyvidéki ipartörténet – tárlat a MOM-ról

A kiállítás a Hegyvidék ipartörténetének legjelentősebb szereplőjének, a Magyar Optikai Műveknek a történetét dolgozza fel, annak előd- és utódintézményeivel kiegészítve.

A kiállítás tíz tabló, valamint a Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és a MOM Emlékalapítvány gazdag tárgyi örökségelemeiből összeállított vitrinek segítségével mutatja be az egykori gyáróriás híres és sikeres találmányait, alkalmazottait, üzemi- és sportszakosztályait.

Hegyvidéki ipartörténet – tárlat a MOM-ról

A munka világán és az előállított termékeken túl megismerkedhetünk az intézmény társadalmi és kulturális életével, nem csak a Csörsz utcai anyaintézményben, hanem a vidéki MOM üzemekben is.

Hegyvidéki ipartörténet / Legendás precizitás a Csörsz utcából - MOM emlékkiállítás | Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény (helytortenetigyujtemeny.hu)

Ördöglakatok a KÖMAL-ban is
Ördöglakatok a KÖMAL-ban is

Szakmai partnerünk, a patinás tudományos diáklap, a KÖMAL is beleszeretett az ördöglakat témába, Kézzelfogható logika – az ördöglakatok csodálatos világa című időszaki kiállításunk által inspirálva, amely az ITK-ban és a szegedi Szent-Györgyi Albert Agora más területein szemlélhető meg, sőt, egyes játékok ki is próbálhatók.

Milyen logikai, matematikai tudás kell hozzájuk, milyen tudományos megfigyelések állnak egy-egy játék mögött? Erről -is – szól a KÖMAL!

Reméljük az új rovat sikeres és népszerű lesz! Mi máris szeretjük.

A KöMaL 2023. májusi számának tartalma (komal.hu)

SZAKOSZTÁLY
Az információbiztonság aktuális kihívásai
Az információbiztonság aktuális kihívásai

A HTE Információbiztonsági Szakosztály – EIVOK, a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, a Neumann János Számítógéptudományi Társaság információbiztonság témakörben tudományos-szakmai konferenciát szervez. A rendezvény része az Európai Unió Kiberbiztonsági Ügynöksége (ENISA) által kezdeményezett, évente megrendezésre kerülő Európai Kiberbiztonsági Hónap (ECSM) elnevezésű kampány keretében a hazai kiberhónapnak.

Információbiztonság aktuális kihívása – EIVOK-39 Tudományos – Szakmai Konferencia | Neumann János Számítógéptudományi Társaság (njszt.hu)

A természettudományok népszerűsítését segítettük az egyetemekkel közösen
A természettudományok népszerűsítését segítettük az egyetemekkel közösen

Sikerrel zárult az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) és a Neumann Társaság konzorciumi partnerségében megvalósított Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP-program), melynek most már a pénzügyi zárása is hibamentesen megtörtént. Az évek során több egyetemmel, az ELTE-n kívül a Pécsi Tudományegyetemmel és a Debreceni Egyetemmel is – más szakmai civil szervezetek bevonásával is - folytattunk hasonló EFOP-projekteket, melyek közös tanulsága, hogy a felsőoktatási- és a civil szféra összefogásával hatékonyan és hitelesen szólíthatók meg a fiatalok – az intézményeinknél összegyűlt tudás és tapasztalat a pályaorientációt segítheti.

A természettudományok népszerűsítését segíthettük az egyetemekkel közösen | Neumann János Számítógéptudományi Társaság (njszt.hu)

Agria Media 2023 – a magas szintű digitális kompetencia a jövő oktatásának kulcsa!
Agria Media 2023 – a magas szintű digitális kompetencia a jövő oktatásának kulcsa!

Október 12-13-án az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem információ- és oktatástechnológiai konferenciát tartott. A tanácskozáson ügyvezető igazgatónk, Szalay Imre plenáris előadást tartott a digitális vizsgáztatás témaköréről, marketingigazgatónk, Képes Gábor oktatástörténetről adott elő, MMO szakosztályunk pedig kerekasztalbeszélgetésben mutatta be a digitális oktatás távlatait, olyan témákat is érintve, mint a drónok, az AR/VR és az űrkutatás oktatási vonatkozásai.

Érdemes visszanézni az élő közvetítést: Agria Média 2023.10.12. csütörtök (első nap) - YouTube

Neumann konferencia Szabadkán – a Magyar Fuzzy Társasággal!
Neumann konferencia Szabadkán – a Magyar Fuzzy Társasággal!

Az MTA Magyar Tudomány Ünnepe - 2023 vajdasági rendezvénysorozata keretében a Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács 2023. november 6-án Neumann Emlékkonferenciát tart a tudós születésének 120. évfordulója alkalmából. A rendezvény célja úgy tisztelegni Neumann János emléke előtt, hogy az ő felfedezései alapján született újabb tudományos eredményekről is beszámolunk. Az előadások az informatika, a játékelmélet, a gazdasági matematikai alkalmazások, a mesterséges intelligencia és a tudománytörténet témaköréből valók, de szó lesz Neumann János életéről, tudományos eredményeiről és azok hasznosulásáról is.

Neumann emlékkonferencia Szabadkán | Neumann János Számítógéptudományi Társaság (njszt.hu)

Beszámoló a SISY 2023-ról
Beszámoló a SISY 2023-ról

2023. szeptember 21-23. között immár 21. alkalommal került megrendezésre Póla városában (Pula, Horvátország) az IEEE International Symposium on Intelligent Systems and Informatics (SISY) elnevezésű nemzetközi konferencia, amely többek között a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság szakosztálya, a Magyar Fuzzy Társaság közreműködésével valósult meg.

A konferencia első napját a plenáris előadásoknak szentelték, ahol Ausztrália, Szlovákia és Magyarország egyetemeiről, kutatóközpontjaiból érkező kutatók előadásait hallgathatták meg az érdeklődők. A további 2 napon összesen 80 előadás hangzott el, valamint a poszter szekcióban 28 előadás kapott helyet.

Beszámoló a SISY 2023-ról | Neumann János Számítógéptudományi Társaság (njszt.hu)

19. Gazdaságinformatikai Konferencia

GIKOF szakosztályunk már a 19. konferenciáját szervezi, a helyszín a PTE Közgazdaságtudományi Kara lesz novemberben. Az OGIK Konferencia arra is lehetőséget ad, hogy a gazdasági informatika művelői bemutassák és megvitassák kutatási eredményeiket, alkalmazási tapasztalataikat, ismertessék oktatási céljaikat.

19. Gazdaságinformatikai Konferencia

A legjobb előadásokat meghívjuk a referált-indexelt GIKOF Journal-ban történő magyar nyelvű, illetve a SEFBIS Journal-ban angol nyelvű publikálásra. A rendezvénynek különleges aktualitást ad, hogy idén ünnepeljük Neumann János születésének 120. évfordulóját melynek keretében megemlékezünk Neumann munkásságának az üzleti informatika fejlődésére gyakorolt hatásáról is.

19. Gazdaságinformatikai Konferencia | Neumann János Számítógéptudományi Társaság (njszt.hu)

ICDL
Magabiztosan és biztonságosan! ECSM MEETUP október 27-én!
Magabiztosan és biztonságosan! ECSM MEETUP október 27-én!

Az Európai Kiberbiztonsági Hónap (ECSM) keretében!

A Neumann Társaság kiadásában legutóbb megjelent, aktualizált tananyagok a digitális világban való jártasságot segítik: az IT biztonság közérthetően és az ICDL Elektronikus hitelesség, elektronikus aláírás tankönyveket a szerzők és a szakértők mutatják be.

A moderált beszélgetésben résztvevők arra kívánnak választ adni, hogy a szakmai ismeretek hogyan adhatók át a laikusok számára, és a tananyagok hogyan segítik ennek a célnak az elérését.

A két tankönyvet dr. Keszthelyi András, a kötetek szakmai lektora mutatja be az érdeklődőknek, majd a szerzők: dr. Erdősi Péter Máté CISA és Solymos Ákos CISM, CRISC, CDPSE beszélgetnek arról, hogy milyen újdonságokat foglaltak a kötetekbe, és miért is van erre a tudásra manapság egyre inkább szükség.

Moderátor: Rákosi Szilvia

Az IT biztonság közérthetően című könyv legfrissebb változatának elkészítését a QUADRON Kibervédelmi Szolgáltató Zrt., és az Időérték Kft. támogatta.

Magabiztosan és biztonságosan | Neumann János Számítógéptudományi Társaság (njszt.hu)

ICDL regisztrációs díj akció

Még október végéig lehet kedvezményesen regisztrálni az ICDL-be

 A regisztrációs díjkedvezmény szeptemberi, vagyis a 2023/24-es tanévnyitó vizsgaközponti fórumon történt bejelentése óta megsokszorozódtak a regisztrációk: a vizsgaközpontok már október közepéig 4-szer több regisztrációs számot igényeltek, mint az azt megelőző hónapban. A regisztrációs díj akció egy hónapig, vagyis október 31-ig érvényes. Az ez alatt az időszak alatt rendelt regisztrációk díjának összege 10 000 forint helyett csak 9000 forint.

ICDL regisztrációs díj akció | Neumann János Számítógéptudományi Társaság (njszt.hu)

TEHETSÉGGONDOZÁS

Jól programozol? Átlátod az algoritmusokat? Vonzanak az IT-pályák? Drukkolva követed nemzetközi versenyekkel, diákolimpiákkal kapcsolatos posztjaink - és úgy érzed, a kódolózsenik között a helyed?

Diákok és tehetséggondozó tanárok számára jó hír:

Idén is megrendezzük a Nemes Tihamér Nemzetközi Programozási Versenyt!

Közeleg a jelentkezési határidő: október 23.

Nemes Tihamér Nemzetközi Programozási Verseny

További információk: https://nemes.inf.elte.hu

Köszönjük a Nemzeti Tehetség Program - 1823 támogatását, az ELTE Informatikai Kar együttműködését, Zsakó László tanár úr és az NJSZT Tehetséggondozási Szakosztály, no meg az elhivatott tehetséggondozó műhelyek, tanárok munkáját. Nekik köszönhető, hogy versenyünk 1985 (!) óta a hazai IT-tehetséggondozás oszlopa!

Kódkupa
Kódkupa

A két éve indult és egyre népszerűbb Kódkupa programozási csapatversenyt ebben a tanévben is meghirdeti a Neumann Társaság a Budapesti Fazekas Mihály Gimnáziummal és az Algo Pro Clubbal közösen. Sőt, idén egy új kategóriával bővül a verseny, amellyel még több programozás iránt érdeklődő fiatal tapasztalhatja meg a csapatverseny izgalmait, a ProgramPohár kategóriában immár 5-12. osztályos diákok is indulhatnak, és nem kötelező egy iskolába járniuk. Gondolkodtató feladatok várják a kihívásra kész 4 fős csapatokat. A Kódkupa legjobbai az International Informatics Olympiad in Teams (IIOT) versenyen vehetnek részt.

Részletek és jelentkezés november 6-ig a honlapon. https://kodkupa.hu/

Érmek az RMI-n

Négy bronzérmet szerzett a négy magyar versenyzőnk az RMI 2023-n azaz a Romanian Masters of Informatics román (Bukarest) szervezésű, nemzetközi versenyen!

Érmek az RMI-n

Gratulálunk a Neumann Társaság tehetséggondozási programjában felkészült diákoknak! És a tanáraiknak, felkészítőiknek, szüleiknek is! Jogos a büszkeség!

A képen a csapatvezetővel, Nikházy László tanár úrral ( ELTE Informatikai Kar ).

Balról jobbra:

Németh Marcell, Bata Zsombor, Szilágyi Balázs, Vámosi Bendegúz Péter, Nikházy László.

Köszönjük a Nemzeti Tehetség Program - 1823 támogatását és az ELTE IK együttműködését!

IOI Study Camp – Október 25-29. között a nemzetközi diákolimpia legeredményesebb diákjait fogadjuk Budapesten!

Az IOI Study Camp az IOI 2023 nemzetközi informatikai diákolimpia „follow up” eseménye az Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kara (ELTE IK) és a Neumann János Számítógéptudományi Társaság (NJSZT) közös szervezésében, illetve a HUAWEI finanszírozásában.

Az IOI idei aranyérmesei és ezüstérmesei, valamint a korábbi IOI versenyek aranyérmesei közül összesen 31 diák fogadta el a meghívásunkat!

Az esemény során szakmai előadásokkal, szabadidős programokkal, házi versenyprogramozási megmérettetéssel és városnézéssel adunk élményeket és fejlődési lehetőséget vendégeinknek. A szakmai előadásokat az ELTE IK és a Neumann Társaság Tehetséggondozási Szakosztály szakértői, illetve a HUAWEI kutatói tartják.

IOI Study Camp – Október 25-29.  között a nemzetközi diákolimpia legeredményesebb diákjait fogadjuk Budapesten!

Az esemény kapcsolódik a #neumann120 emlékévhez is: az IOI Study Camp során Hargittai István akadémikus, az Idézhető Neumann János című, magyar-angol nyelvű könyvünk szerzője is előadást tart – továbbá a Neumann János életét és pályáját bemutató tablóinkba, kutatásainkba is bepillantást engedünk a diákoknak.

Érdemes figyelni az NJSZT és az ELTE IK social media felületeit, mert a tábor során rendszeresen hírt adunk majd az érdekes történésekről!

Facebook , Facebook , Neumann Társaság (@njszt) • Instagram-fényképek és -videók

IT angyalai: Simon tanárnő és a robotos csodabogarak!
IT angyalai: Simon tanárnő és a robotos csodabogarak!

A digitális kultúra és az oktatás egyre hangsúlyosabb részét képezi a robotika. Ráadásul az oktatási célokat szolgáló robotok építése, programozása szakkörökön és versenyeken, illetve hobbiként is egyre népszerűbb időtöltés. Az első robotot az 1939-es világkiállításon mutatták be, majd 1961-ben alkalmazták az első ipari robotot. Azóta a robotika fejlődése megállíthatatlanul felgyorsult. Így egy nagy kérdés vár megválaszolásra: van-e értelme gyerekeknek robotikával foglalkozni?

A költői kérdésre Életműdíjasunk, Simon Béláné dr. Balogh Ágnes válaszolt érdekesen, nagyon sok személyes adalékkal a SERCO Informatika támogatásával IT ANGYALAI podcastben!

Robotikával foglalkozó gyerekek: csodabogarak? | nlc

 

PARTNER
European Informatics Conference 2023 - ASIIN

Decemberben, Spanyolországban!

Hatalmas a munkaerőhiány az IT szektorban. Napjainkban az európai vállalatok több mint fele nehezen tudja betölteni az üresedéseket képzett szakemberekkel, és ez a tendencia a következő években felgyorsul.

Ugyanakkor villámgyorsan fejlődik az IT területén az oktatásra váró kihívások sora, gyökeresen átalakítva a hagyományos oktatási piacot. Hogyan lehet ezeket a kihívásokat kezelni? Megoldás lehet az informatikai oktatás európai és globális szintű harmonizációja?

European Informatics Conference 2023 - ASIIN

Új oktatási szolgáltatók váltják fel a „klasszikus” számítástechnikai tanulmányokat? Hogyan alakítható és változtatható az informatika oktatás a (felmerülő) igények és trendek szerint (csak néhány divatos szót említve, mint a mesterséges intelligencia, adattudomány és big data) továbbra is garantálva a felsőoktatás magas színvonalát?

European Informatics Conference 2023 - ASIIN